Grisefarmen

Eit praktfullt grisehus
Eit praktfullt grisehus

Adina er avhengig av pengar frå bedrifter, skular og privatpersonar som deltek gjennom fadderordninga, http://www.adina.no/bli-fadder/. Men dei sit likevel ikkje med hendene i fanget og ventar på pengar utan sjølv å bidra til eigne inntekter. Grisefarmen vart etablert som eit reint kommersielt prosjekt. Etter mykje om og men vart godkjenning gitt til bygging av eige grisehus, eit kostbart foretak som etter kvart vil vise seg å bli ei god inntektskilde for Adina. Etter ein godt planlagt og målretta start med 5-6 griser har dei no 70 griser og vil etter planen ha om lag 300 griser i løpet av desember. Pr i dag har dei 3-4 ansatte med Jasper som leiar for prosjektet. Han er ein godt utdanna mann med god greie på grisedrift. Han driv effektivt og planmessig. Ingen ting er tilfeldig når det gjeld utvelgjing av griser, logostikk og ekspansjon av bedrifta. Utfordringane, i motsetning til birøkting, er fleire. Sjukdom hjå grisene er vanleg her og mange har liten kompetanse om dette. Jasper derimot, er klar over utfordringane. Dei hygieniske forholda vert ivareteke med høgast mogeleg presisjon, innkjøp av fôr er nøye gjennomtenkt, innkjøp av griser er blitt handsame med stor forsiktighet. No er dei ikkje lenger avhengige av slike innkjøp – dei avlar opp nok eigne griser til å ivareta produksjonen. Dei dyrkar òg så mykje av sitt eige fôr som mogeleg og utviklar dette stadig. Åkrar med ulike grønnsaker og anna. Alt er imponerande gjennomtenkt! Jasper har også planar om ekspansjon. Han vil kjøpe meir land til dyrking av fôr og byggje fleire grisehus. Ikkje eit slikt dei har i dag, som er meir å rekne for eit demonstrasjonsbygg, men eitt med enklare standard og likevel godt nok til høg kvalitet på produksjonen. I løpet av året er denne farmen sannsynlegvis den største i Nord-Uganda og han ynskjer å klatre til topps i Uganda. Ein må sikte høgt for å lykkast. Så styrer sjølvsagt Adina utviklinga etter kyndig rettleiing også frå dyktig, norsk ekspertise slik at sunn drift vert ivareteke.
Og markedet er godt. Svinekjøt er ikkje det mest vanlege i Uganda, men etterspørselen er høg og aukande og prisane er gode. Målet er faste leveranseavtalar med hotell og andre. Problemet for blant andre hotella her er mangel på forutsigbar og påliteleg levering av kjøt og dette ser ut til at Adina etter kvart vil klare å imøtekomme. Vi på vår side gjer det vi kan for å styrke etterspørselen. Vi spør etter BLT til middag kvar dag på hotellets restaurant, men får ofte svaret at «Dessverre, vi har ikkje bacon.» Vi vonar at om vi kjem att om eit år, så får vi ikkje det svaret.
Solcellepanel og eiga vannforsyning
Solcellepanel og eiga vannforsyning

Bingar med god lufting
Bingar med god lufting

Ei purke kan gje 6-10  grisungar
Ei purke kan gje 6-10 grisungar

Med dette prosjektet får Adina også eigne bein å stå på. Det vil ventande gje stabil og sikker inntekt. Men du som les må ikkje la deg friste til å tru at denne inntekta nokon gong vil vere tilstrekkeleg til å drifte Adina sitt arbeid i Uganda. Behova og utfordringane er svært store med tanke på arbeid med funksjonshemma. Adina jobbar heile tida konstruktivt og målretta med å utvide, utvikle og evaluere sitt arbeid og grisefarmen vil aldri bli meir enn eit godt bidrag, samtidig som det er ei svært viktig inspirasjonskilde og positivt eksempel for bønder som kan tenkje seg å satse på grisehold. Dei ser med dette at det er mogeleg å få til og at Adina gjennom sin farm kan gje nødvendige råd til oppstart og drift.
Alle gjester får utdelt farmen sine eigne støvlar
Alle gjester får utdelt farmen sine eigne støvlar

Jasper fortel om drifta
Jasper fortel om drifta

Som ein parantes kan vi for øvrig også referere kommunens viseformann sine ord frå kurset om birøkting (sjå forrige blogginnlegg.) Ut frå hans erfaring som mangeårig politikar er støtte til små organisasjonar heilt klart den mest effektive og beste kanalen å gje bistand på. Dette kan nok diskuterast. Likevel, han seier at desse klarer å fullføre arbeidet heilt ut til landsbyane der hjelpa trengs mest. Han påpeikar at problemet med korrupsjon er stort og å sende pengar direkte til landets regjering dessverre medfører tap av mange bistandskroner. Dei små jobbar og fylgjer opp sine prosjekt så lenge det trengs og sørger for hjelp til sjølvhjelp på ein god måte. No varierer nok kvaliteten også på små organisasjonar, men ut frå mitt innblikk i Adina sitt arbeid her, så er denne organisasjonen absolutt å anbefale.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s