Fysikalsk behandling

Behandling av klumpfot
Behandling av klumpfot

Det er ikkje tvil om at det er operasjonane og den fysikalske behandlinga av borna som er kjernen og utgangspunktet for alt det andre arbeidet Adina driv. Her får borna lagt grunnlaget for ei ny framtid.

Dei vanlege funksjonshemmingane og skadane er klumpfot, beinbrot og alvorlege brannskadar. Mange har gått med dette i fleire år utan å få hjelp. Fylgjene av dette er stigmatisering og isolering både av borna og familiane. Ikkje minst vert borna i mange tilfelle svært dårleg behandla av sin eigen familie. Eit beinbrot som gror skeivt saman kan gje alvorlege problenm. Ein brannskade kan føre til at armar og hender vert totalt misdanna og ubrukelege. Dessverre ser ein òg at born frå fødselen av er funksjonshemma etter vald i svangerskapet.

Systematisk trening og oppfylgjing gjev resultat og fører med seg endra status heime i landsbyane og på skulane dei kjem attende til. Det vert mogeleg for dei å klare seg godt og mange vert heilt friske.

Før og etter
Før og etter

Før og etter
Før og etter

Operasjonane vert gjennomført på CoRSU Rehabilitation Hospital and Rehabilitation Centre, eit privat sjukehus i Kampala. Legane der og fysioterapeutane hjå Adina jobbar saman for gode resultat. Sjukehuset utfører operasjonane gratis og Adina står for transport av born og foreldre og sørger for deira opphald i Kampala. Eit svært vellukka samarbeid.
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
Og Adina sine fysioterapeutar, tre i talet, er dyktige. Det er ikkje lett å finne kompetente fagfolk.
Det er rekna ut at talet på born med funksjonshemmingar i Lira distrikt, der Adina no konsenterer sitt arbeid, er rundt 1000. Her er ikkje mange aktørar som arbeider for å endre livsgrunnlaget for desse borna og familiane slik Adina gjer. Og behovet er stort.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s